Pabalsts kāzu jubilejā

Tiesības saņemt pabalstu ir laulātajam pārim, ja vismaz vienam no laulātajiem dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā un laulātais pāris laulībā kopā nodzīvojis 50, 60 vai 70 gadus.

Pabalstu var pieprasīt viens no laulātajiem mēneša laikā no tiesību rašanās dienas.

Pabalsta apmērs Zelta kāzu (50 gadu) jubilejā ir 150 euro, Dimanta kāzu (60 gadu) jubilejā – 200 euro un Briljanta kāzu (70 gadu) jubilejā – 250 euro.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"