Pabalstu politiski represētai personai, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem, kura dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, piešķir, sagaidot:

  • Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu (4.maiju);
  • Latvijas Republikas proklamēšanas dienu (18.novembri).

Pabalstu pieprasāms divas reizes gadā, no 1.aprīļa līdz 20.jūnijam un no 1.oktobra līdz 20.decembrim.

Svētku pabalsta apmērs ir 150 euro kalendārajā gadā - 75 euro sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 75 euro sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.

Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības vai Otrā pasaules kara dalībnieka apliecība.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"