Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Veidlapas un citi dokumenti

  1. Iesniegums

Normatīvie akti

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti

Saņemt pakalpojumu