Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izsniegt izziņu par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu nepilsoņiem (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā)

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma maksa
    5.00 euro

    Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošiem noteikumiem Nr. 37 „Par nodevām Jēkabpils pilsētā”

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti