Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, dzīvesvietas maiņas gadījumā, kā arī dzīvojamās telpas īres līguma termiņam izbeidzoties, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus vai prasīt līguma pagarināšanu, līguma izbeigšanu

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem
  1. Dzīvojamo telpu īres līguma kopija.
  2. Dzīvokļa īrnieka ģimenes locekļu un peronu, kam deklarēta dzīvesvieta minētajā dzīvoklī piekrišana īres līguma pārslēgšanai/izbeigšanai.

  Atsevišķos gadījumos: miršanas apliecības kopija (īrnieka nāves gadījumā)

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu