Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja nepieciešamo informāciju ir iespējams saņemt tikai klātienes apmeklējuma laikā, personai ir iespējams apmeklējuma laiku pie amatpersonas vai speciālista pieteikt iepriekš (rezervēt). Amatpersonu un speciālistu apmeklējuma laika iepriekšēja pieteikšana, norādot risināmo jautājumu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
    -Lai tiktos ar konkrētu amatpersonu – Domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekiem, izpilddirektoru, nepieciešams iepriekš mutiski pierakstīties.

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu