Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izziņas sagatavošana un izsniegšana izziņas pieprasītājam par:
- personas deklarēto dzīvesvietu;
- adresē deklarētajām personām
- izziņa par mirušā pēdējo dzīves vietu;
- izziņa personas naturalizācijai par nodzīvotajiem gadiem Latvijā;

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
  Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Vienas pieturas aģentūrā
  - Dokumenti
  1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
  • ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties nepilngadīgas personas vārdā,
  • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara,
  • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.
  2. apliecinājums par valsts nodevas samaksu, ja samaksa veikta bankā vai pasta nodaļā.

 2. Pakalpojuma maksa
  Skatīt: Cita informācija

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti

Saņemt pakalpojumu