Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lēmuma pieņemšanas par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai šī statusa piešķiršanas atteikumu. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas gadījumā tiek izsniegta apliecība un krūšu nozīmīte

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
  Dokumenti:
  1. Iesniegums - jāiesniedz oriģināls
  2. Pase - jāuzrāda oriģināls
  3. Latvijas valsts arhīva vai citu valstu arhīvu izsniegts dokuments par darbību nacionālās pretošanās kustībā
  4. Latvijas Republikas tiesas spriedums, ar kuru tiesa konstatē faktu par personas darbību nacionālās pretošanās kustībā - jāuzrāda oriģināls
  5. Tieslietu ministrijas atzinums - jāuzrāda oriģināls
  6. Dokuments par uzvārda maiņu, ja tas ir mainīts - jāuzrāda oriģināls
  7. 2 fotokartītes (3x4 cm)

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu