Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personai neatliekami sniedzama palīdzība 48 stundu laikā no personas iesnieguma saņemšanas, ja saņemts personas iesniegums ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas, Dzīvokļu sadales komisijai pieņemot lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu vai nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu