Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

    Nomas līgums par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma iznomāšanu tiek noslēgts, pamatojoties uz attiecīgu Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu, kurā noteikts iznomāšanas mērķis un citi iznomāšanas noteikumi

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti

Saņemt pakalpojumu