Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pašvaldība līdzekļus projektu līdzfinansēšanai piešķir konkursa kārtībā, pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

Projektu līdzfinansējuma pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiska organizācija, turpmāk tekstā - NVO, pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Jēkabpils novadā un tās biedrības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz ar norādi „NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam”.

    Paziņojumu par konkursu publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Vēstis”un pašvaldības mājas lapā

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu