Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir tiesības, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” un, pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu, pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Veidlapas un citi dokumenti

  1. Iesniegums
  2. Iesnieguma veidlapa

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu