Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona ar invaliditāti vai tās likumiskais pārstāvis Jēkabpils novada Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis, kā arī institūciju (valsts, pašvaldību vai citu) izsniegtus dokumentus, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistents.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Jēkabpils novada Sociālais dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pieprasa papildus informāciju no institūcijām (ja tas ir nepieciešams). Izvērtē, cik aktīva ir persona ar invaliditāti, tās iesaisti pasākumos un nepieciešamo asistenta pakalpojuma apjomu. Sagatavo lēmumu un līgumu.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Asistents un pakalpojuma saņēmējs tiek iepazīstināti ar viņu pienākumiem un tiesībām, kā arī paraksta līgumu ar Jēkabpils Sociālo dienestu.

Saņemt pakalpojumu