Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Jēkabpils novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus. Jēkabpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas departaments sagatavo lēmuma projektu par pašvaldības nomas objekta iznomāšanu, informāciju par nomas objektu, izstrādā izsoles noteikumus, nomas līguma projektu, publicē informāciju par nomas tiesību izsoli Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, rīko izsoli.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti

Saņemt pakalpojumu