Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jēkabpils novada pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti

Saņemt pakalpojumu