Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegums tiek aizpildīts reģistrējot bērnu Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā vai Jēkabpils Sociālajā dienestā.
  Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kartībā apliecināts tulkojums valsts valodā.
  Pabalstu var pieprasīt Jēkabpils Sociālajā dienestā trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas.

  Pabalsta apmērs ir 300 euro.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, vai tiek izmaksāts Jēkabpils Sociālā dienesta kasē skaidrā naudā.