Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jēkabpils novada pašvaldības nekustamās mantas - starpgabalaatsavināšana, pārdodot to, saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu, pamatojoties uz personas iesniegumu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
    Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu