Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa saskaņā ar likumu

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai mainīt tautības ierakstu, iesniegumu iesniedz klātienē dzimtsarakstu nodaļā nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai TM Dzimtsarakstu departamentā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai elektroniski.

  2. Pakalpojuma maksa
    Par pakalpojumu piemērojama maksa atsaucoties uz "Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa" likumu: https://likumi.lv/doc.php?id=191209

Saņemt pakalpojumu