Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 25.09.2017., Nr.2.1.4/814

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Armands Akits-Lasmanis, dzim. 22.04.1980.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš: 15.10.2017.     

Ar minēto brīdinājumu Armands Akits-Lasmanis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A.Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312