Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 28.11.2014., Nr. 2.1.12/722

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Jānis Šķimelis, dzim. 07.09.1986.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš: 12.12.2014. 

Ar minēto brīdinājumu Jānis Šķimelis var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312