Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 30.05.2017., Nr.2.1.4/280

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Aija Ķibilde, dzim. 24.04.1977.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš: 30.06.2017.     

Ar minēto brīdinājumu Aija Ķibilde var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312