Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumenta nosaukums un numurs

Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, Nr.2.7-5.2/23/139

Dokumenta izdošanas datums

07.09.2023.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Olga (Olga) Hodakovskaja (Khodakovskaya), dzim. 23.06.1968.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa(EUR)

113,75

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Parādnieks ar  minēto dokumentu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas  telpās Jēkabpilī, Brīvības ielā 45 (2.stāvs 210.kab.), iepriekš piezvanot nodokļu ekonomistam uz tālruni: 26675100, 20274175, 65207312.