Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1. panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu".

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 09.04.2018., Nr.2.1.4/18-216

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Raja Puzirevska, dzim. 04.04.1961.

Ar minēto dokumentu Raja Puzirevska var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontakttālrunis +37165207424