Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai, darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu" 

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 23.09.2019., Nr.4.1.5/19-860

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati :  Rita Poddorņikova, dzim.11.07.1968.

Ar minēto dokumentu Rita Poddorņikova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona S.Skrode

Kontakttālrunis +37165207424