Atbilstoši  likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1  panta trešajai daļai darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu: "Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu"

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 29.10.2020., Nr.4.1.5/20-775

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Dvir, dzim.13.11.1959.

Ar minēto dokumentu Alla Dvir var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontaktālrunis  +37165207312