Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 14. un 16. daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

"Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2021. gadam."

Dokumentu izdošanas datums: 03.02.2021.

Dokumentu numuri: Nr. 21-9614; 21-9615; 21-9616; 21-9617; 21-9618; 21-9619; 21-9620; 21-9621; 21-9622; 21-9623; 21-9624; 21-9625; 21-9626; 21-9627; 21-9628.

Nodokļa maksātāju vārds, uzvārds, dzimšanas dati:  Maiga Ozoliņa Leconte, dzim.04.05.1920., Boriss Lotkins, dzim. 18.07.1966.; Andrejs Zvidris, dzimšanas dati nav zināmi, Māris Caunītis, dzim.13.05.1973.; Ilona Ausma Broka, dzim.18.03.1936.; Volfgangs Leinbergs, dzim.21.02.1926.; Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi; Grigorijs Ščedrovs, dzim.1945.g.,  Alla Dvir, dzim.13.11.1959.; Aivars Rimša, dzim.21.02.1957.; Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.; Alla Pļavinska, dzim. 28.08.1964.; Diāna Deksne, dzim. 02.05.1991.; Romāns Čubrevičs, dzim.12.10.1998.; Tatjana Walter, dzim.29.08.1960.

Ar minētajiem dokumentiem nodokļa maksātāji var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona A. Svilpe

Kontakttālrunis +37165207312