Jēkabpils novada pašvaldības lēmumi par nodokļu parādu dzēšanu nekustamajam īpašumam un ar to saistītiem nokavējumiem

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka:

1. pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu,ar 19.08.2021. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.6-5/21/12 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Neldas Zālītes, dzim.06.12.1917., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma;

2. pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 5.punktu un 26. panta 6. 1 daļu, ar 16.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.6-5/21/69 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda par bijušajiem īpašumiem sekojošām personām: Paula Brandule, dzim.12.12.1996., Nauris Brandulis, dzim.14.03.1999., Igors Damenauskis,dzim.23.07.1975., SIA DANLUKS,reģ.Nr.40003698490, SIA FREE PROJECT, reģ.Nr.43603027500, Jānis Dzērve, dzim.14.12.1977., Edgars Eisāns, dzim.04.07.1986., Taļehs Agajevs, dzim.12.02.1966., Valda Apsalone, dzim.13.03.1941., Ļubava Āboliņa, dzim.08.08.1990., Māra Bakuļina, dzim.20.09.1946., Svetlana Bērziņa, dzim.25.03.1961., Lūcija Bētaka, dzim.18.01.1937., Andris Bleidels, dzim.20.07.1958., Jeļena Bogdanova, dzim.25.07.1952., Edgars Borisovs, dzim.03.10.1985., Agnese Grīnberga, dzim.05.10.1977., Zinaida Guda, dzim.29.12.1961., Marina Ivaskevih, dzim.26.06.1964., Skaidrīte Jaudzema, dzim.10.09.1966., Ludmila Jesina, dzim.12.05.1968., Alvis Kalniņš, dzim.19.05.1975., SIA KANGU, reģ.nr.45403011524, IK NIMFA LA, reģ.Nr.45402014006, Andris Kaņepe, dzim.02.08.1968., Māris Keišs, dzim.26.09.1964., Ilze Kiseļova, dzim.23.08.1944., Indulis Kivlinieks, dzim.21.07.1983., Andris Kočāns, dzim.10.04.1970., Aleksandrs Koļesņiks, dzim.29.06.1982., Vera Koņkova, dzim.27.09.1961., Aleksejs Krasavcevs, dzim.24.03.1980., Pēteris Krūgaļaužs, dzim.15.07.1953., Nikolajs Kudrjavcevs, dzim.10.07.1939., Aleksandrs Kurčenkovs, dzim.27.10.1955., Etjens Masjutins, dzim.17.07.1988., Daiga Mašiņa, dzim.01.06.1960., Boriss Moreins, dzim.17.04.1956., Ksenija Ņeženkina, dzim.03.04.1988., Aleksejs Ņikuļenko, dzim.05.10.1962., Zaiga Ostrovska, dzim.08.06.1965., Jānis Ozols, dzimis 11.03.1931., Marijanna Pantejeva, dzim.02.10.1941., Jolanta Petrovska, dzim.14.08.1983., Alla Piegāzne, dzim.05.11.1961., Žanis Plenkovs, dzim.28.08.1981., Aigars Plūme, dzim.13.08.1967., Valentīna Prokopenko, dzim.13.07.1946., SIA QUESS, reģ.Nr.44103057610, Egita Siliņa, dzim.11.12.1968., Māris Stradiņš, dzim.27.03.1968., Sandis Stradiņš, dzim.08.02.1975., Tatjana Surikova, dzim.18.05.1973., Oļegs Sutkaitis, dzim.13.04.1991., Ēriks Svētiņš, dzim.22.01.1961., Liza Šakele, dzim.22.05.1943., Kaspars Štolniks, dzim.03.05.1982., Anita Tihanoviča, dzim.08.04.1952., Vladimir Uliyanov, dzim.08.08.1962., Gaļina Varta, dzim.08.04.1969., Oļegs Veršiņins, dzim.30.06.1972., Sergejs Vorobjovs, dzim.06.05.1981., Vladimirs Zemnieks, dzim.12.12.1982., Iveta Znotiņa, dzim.13.12.1963., Irēna Žogota, dzim.17.06.1963., Normunds Radzobs, dzim.28.03.1966., Sintija Rautiņa, dzim.17.01.1990., Svetlana Rubaņuka, dzim.05.11.1965., Jānis Rudzītis, dzim.14.08.1955., Olga Rufa, dzim.06.12.1983., Rūta Semjonova, dzim.28.02.1966.;

3. pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo daļu, 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar 07.09.2021. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.6-5/21/21 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu

dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Ritai Fedotovai, dzim. 05.05.1980.;

4. pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, ar 16.09.2021. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.6-5/21/25 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Anatolijam Peipiņam, dzim. 16.03.1964.;

5. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 360. prim panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar 06.10.2021. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.6-5/21/37 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA OZO INVEST, reģ.Nr.45403028198, ar 06.10.2021. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.6-5/21/38 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda biedrībai LAZURIT, reģ.Nr.50008211241.