Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, ar 06.06.2017. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr. 44, ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LAPIŅAS L”, reģistrācijas Nr. 45403010798.

Pilnvarotā nodokļu administrācijas amatpersona

Finanšu ekonomikas nodaļas ekonomiste S. Skrode