Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 15.06.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/158 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Arņa Krievāna, dzim.05.06.1945., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 15.06.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/159 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Jevgenijas Frantkovskas, dzim.03.05.1952. nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.