Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils novada pašvaldība informē:

I. pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu ar  05.01.2022. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.8-5/22/3  ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

N.p.k.

Nodokļa maksātāja nosaukums

Reģistrācijas numurs

 

 

 

1

SIA AJ PARTNERI

45403020086

2

Biedrība AKTĪVS SALĀ

40008171695

3

SIA ARMANDA NL

40003372395

4

SIA BALTIC CREDIT SOLUTIONS LATVIA

40103700274

5

SIA BALTIJAS APAĻKOKU EKSPORTS

40103258838

6

SIA BL NAFTA

40003513868

7

Kooperatīvā sabiedrība CENTRS

45403001723

8

SIA D.A.CONSULT

40103402075

9

SIA DINO

40003650704

10

SIA EPOSS R

52403010561

11

SIA FINANSU SAISTĪBU BIROJS

40003532784

12

SIA INFINITY V.K.

45403024853

13

JB$VM NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

55403013211

14

SIA KALNA BABRĀNI

45404001909

15

SIA KALVĀNI

45403004607

16

SIAKODOLS GS

45403007001

17

SIA MAGETIC EUROPE

40003933389

18

SIA MAR-LAT

40003016484

19

SIA MEŽA FONDS

40103219811

20

SIA MIKONTA

40103526515

21

IK NEIKO

45402013890

22

SIA PARTNERI UN LAIKS

55404004521

23

SIA RELSERVISS

40003530919

24

SIA REMA KOKAUDZĒTAVA

40003495331

25

SIA REMOSAN

40103216980

26

SIA RPK GRUPA

43603017837

27

SIA SĒLIJAS MRS

45403027370

28

SIA SĒĻI

45403001102

29

SIA TRIO-S

48703003519

30

SIA UNO GRUPA

45403011505

31

SIA VA HOLDING

54103048111

32

SIA VELLE

42403008495

33

Kooperatīvā sabiedrība ZIEMEĻSUSĒJA

45403009820

34

SIA VARIS

55403004607

 

II. pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu ar 06.01.2022. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.8-5/22/6  ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA LNP VENTSPILS, reģistrācijas numurs 41203011188;

III. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 360.1 panta pirmo daļu ar 07.03.2022. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.2.7-5/22/176  ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Jurim Priedem, dzim.07.01.1953.;

IV. pamatojoties uz Civillikuma 705.pantu ar 07.03.2022. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.2.7-5/22/174  ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Guntaram Bērziņam, dzim.08.11.1979.;

V. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 360.1 panta pirmo daļu ar 07.03.2022. Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.2.7-5/22/175  ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda Guntim Mačulānam, dzim.23.11.1973.;

VI. pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta pirmo daļu, astoto daļu, devītās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, 360.1 panta pirmo daļu ar 21.04.2022.Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr. 2.7-5/22/253 ir dzēsts Viktora Šuvalova, dzim.17.11.1957., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda.