Statuss:
Realizācijā esoši
logo

Projekta Nr. un nosaukums “The Knowledge of Languages – a World without Borders”, nr. 2020-1-LV01-KA201-077558

Fonda nosaukums: Erasmus +

Atbalsta pasākums: Pamatdarbība nr. 2 (KA 2) - Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā

Īstenošanas laiks: 01.11.2020 – 31.10.2022.

Īstenošanas vieta: Zasas vidusskola, Zasas pagasts, Jēkabpils novads

Projekta mērķis – integrētā veidā, ar spēlēm un citām interaktīvām aktivitātēm, veicināt svešvalodu apguvi bērniem pirmsskolas iestādēs (vecums 4-6 gadi), izmantojot metodiskās vadlīnijas, veicināt vecāku interesi un iesaisti bērnu izglītības procesos, kā arī iegūt un dalīties pieredzē par svešvalodu apguvi projektā iesaistītajās valstīs.

Aktivitātes:       

  1. 3 starpvalstu projektu sanāksmes (Čehija, Turcija, Norvēģija);
  2. 2 intelektuālie rezultāti: metodiskais materiāls svešvalodu apguvei, digitālā vietne "Early Age Language Teaching Website";
  3. 2 rezultātu izplatīšanas pasākumi (Latvija, Turcija);
  4. 2 mācīšanas apmācību pasākumi pedagogiem (Rumānija, Latvija);

Projekta iesniedzēja organizācija – Zasas vidusskola, partneri: Čehija – “Lesni materska skola Jelinek”, Rumānija – “Granidita cu program prelungit Perlutele Marii”, Turcija – “Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu”, Norvēģija “Mobarn Røsandåsen barnehage” (Averoja).

 

Kopējās projekta izmaksas - 109 912,00 EUR (100% EU finansējums), Zasas vidusskolas budžets – 30 475,00 EUR