Statuss:
Realizācijā esoši
logo

Projekta Nr. un nosaukums “The Knowledge of Languages – a World without Borders”, nr. 2020-1-LV01-KA201-077558

Fonda nosaukums: Erasmus +

Atbalsta pasākums: Pamatdarbība nr. 2 (KA 2) - Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā

Īstenošanas laiks: 01.11.2020 – 31.10.2022.

Īstenošanas vieta: Zasas vidusskola, Zasas pagasts, Jēkabpils novads

Projekta mērķis – integrētā veidā, ar spēlēm un citām interaktīvām aktivitātēm, veicināt svešvalodu apguvi bērniem pirmsskolas iestādēs (vecums 4-6 gadi), izmantojot metodiskās vadlīnijas, veicināt vecāku interesi un iesaisti bērnu izglītības procesos, kā arī iegūt un dalīties pieredzē par svešvalodu apguvi projektā iesaistītajās valstīs.

Aktivitātes:       

  1. 3 starpvalstu projektu sanāksmes (Čehija, Turcija, Norvēģija);
  2. 2 intelektuālie rezultāti: metodiskais materiāls svešvalodu apguvei, digitālā vietne "Early Age Language Teaching Website";
  3. 2 rezultātu izplatīšanas pasākumi (Latvija, Turcija);
  4. 2 mācīšanas apmācību pasākumi pedagogiem (Rumānija, Latvija);

Projekta iesniedzēja organizācija – Zasas vidusskola, partneri: Čehija – “Lesni materska skola Jelinek”, Rumānija – “Granidita cu program prelungit Perlutele Marii”, Turcija – “Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu”, Norvēģija “Mobarn Røsandåsen barnehage” (Averoja).

 

Kopējās projekta izmaksas - 109 912,00 EUR (100% EU finansējums), Zasas vidusskolas budžets – 30 475,00 EUR

Erasmus + projekta logo

No 2022. gada 12.aprīļa līdz 14. aprīlim pārstāvji no Jēkabpils novada pašvaldības Zasas vidusskolas piedalījās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekta Nr.2020-1-LV01-KA201-077558 “The Knowledge of Languages - a World without Borders”  starpvalstu sanāksmē Anamūrā, Turcijā.

Ņemot vērā COVID-19 izplatības ierobežojumus, šī bija pirmā klātienes sanāksme partneriem, neskatoties uz to, ka projekts tiek īstenots jau no 2020. gada novembra. Sanāksmes galvenais mērķis – darbs pie projekta rezultātiem, sasniegto rezultātu prezentēšanas, to izvērtēšana, turpmāko aktivitāšu plānošana. Projekta aktivitātē piedalījās darba grupa no Zasas vidusskolas – direktore Arnita Pore, skolotāja Baiba Gabranova un projekta vadītāja Līva Stašule.

​ Projekta aktivitāšu plānošana ​

Sanāksmes laikā projekta partneri no Turcijas, Rumānijas, Čehijas, Norvēģijas un Latvijas strādāja pie intelektuālajiem rezultātiem – metodiskā materiāla svešvalodu apguvei pirmsskolas izglītības iestādēs “How To Learn The First Words In Foreign Language” satura izveides, digitālās vietnes “Early Age Language Teaching Website” informācijas papildināšanas, apgūstot dažādus interaktīvus rīkus, esošo rezultātu uzlabošanas - https://nobordersforenglish.com/.

Viesojoties pie partneriem, tika apmeklēta viena no Anamūras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras laikā projektā iesaistītie bērni prezentēja projekta ietvaros apgūtās prasmes, savukārt pedagogi – angļu valodas apmācībai izmantotās metodes, izmantotos materiālus.

Pieredzes apmaiņas vizīte Anamūras pirmsskolas izglītības iestādē
Vizīte Anamūras pirmsskolas izglītības iestādē. Partneri un skolas pārstāvji

Noslēdzošajā darba grupas sanāksmes dienā tika organizētas oficiālas vizītes pie Anamūras apgabala gubernatora, pilsētas mēra un izglītības departamenta direktora.  Zasas vidusskolas pārstāvjiem tika veltīti pateicības vārdi par iespēja piedalīties projektā, jo balstoties uz projekta rezultātiem, angļu valodas apguve pirmsskolas izglītības iestādēs Anamūrā tiks virzīta uz iekļaušanu mācību saturā.

Vizīte pie Anamūras pilsētas mēra Hidayet Kılınç.

Projekta mērķis – integrētā veidā veicināt svešvalodu apguvi bērniem pirmsskolas iestādēs (vecums 4-6 gadi), veicināt vecāku interesi un iesaisti bērnu izglītības procesos, kā arī iegūt un dalīties pieredzē par svešvalodu apguvi projektā iesaistītajās valstīs.                                                                                   

Projekta iesniedzēja organizācija – Zasas vidusskola, partneri: Čehija – “Lesni materska skola Jelinek”, Rumānija – “Granidita cu program prelungit Perlutele Marii”, Turcija – “Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu”, Norvēģija “Mobarn Røsandåsen barnehage” (Averoja).

Kopējās projekta izmaksas - 109 912,00 EUR (100% EU finansējums), Zasas vidusskolas budžets – 30 475,00 EUR

 

Projekta vadītāja

Līva Stašule