Statuss:
Realizācijā esoši
logo
logo

No 2023.g. novembra līdz 2026. g. oktobrim Jēkabpils novada pašvaldība īsteno INTERREG BSR programmas projektu StartSun -  Startapi saules energokopienām (Start-ups for Solar Energy Communities)
Projektā iesaistīti 13 partneri no 4 Baltijas jūras reģiona valstīm- Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Somijas. Projekta vadošais partneris ir Zviedrijas valsts aģentūra "Austrumgotlandes administratīvā pārvalde" (County Administrative board  of Ostergotland (CAB) (Zviedrija).

Projekta StartSun mērķis ir palīdzēt pārvarēt energokopienu izveides sākuma izaicinājumus, nodrošinot nepieciešamās zināšanas, dokumentāciju un izmēģinot šo dokumentāciju piecos pilot-projektos, sekmējot energokopienu izveidi Baltijas jūras reģionā, kas izmantojot vietējos pieejamos resursus, kalpos valstu lielākai enerģētiskajai neatkarībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Projekta aktivitātes:

  1. Risinājuma sagatavošana – starptautiskā zināšanu apmaiņa, nacionālo partneru sadarbība, lai izveidotu pilotprojektu Darba Grupas un izstrādātu energokopienu darbības uzsākšanas dokumentu paketi. Energokopienu katalogs, energokopienu atmaksāšanās  kalkulatora izstrāde. Pilota vietas - kur tiks uzstādīti saules paneļi, gala apstiprināšana.
  2. Pilotu ieviešana un risinājumu izvērtēšana – energokopienu darbības uzsākšanas dokumentu paketes (Start-Up package) pabeigšana, energokopienas juridiskā izveide, saules tehnoloģiju uzstādīšana, novērtēšana un secinājumi, 
  3. Risinājumu izplatīšana un komunikācija – projekta mājas lapa, energokopienu darbības uzsākšanas dokumentu paketes (Start-Up package) publicēšana iespējamiem sekotājiem (followers), kas velētos dibināt energokopienu, pilotprojektu video, projekta rezultātu konference, projekta rezultātu komunicēšana.

Projektā iesaistīti 13 partneri no 4 Baltijas jūras reģiona valstīm - Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Somijas. Projekta vadošais partneris ir Zviedrijas valsts aģentūra "Austrumgotlandes administratīvā pārvalde" (County Administrative board  of Ostergotland (CAB) (Zviedrija).

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2023 – 31.10.2026

Projekta partneru kopējais budžets sastāda 2 934318,40 EUR t.sk., ERAF – 1 160000,00 EUR.

Jēkabpils novada pašvaldības projekta budžets 195 873 EUR, no tā 80% grants no programmas 156 698 EUR un 20% līdzfinansējums 39 175 EUR.

Vairāk informācija par projektu: https://interreg-baltic.eu/project/startsun/

 

Par šajā mājas lapā publicētās informācijas saturu atbild tās autori. Tajā ne vienmēr ir pausts Eiropas Kopienu viedoklis. Eiropas Komisija neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.