Statuss:
Realizācijā esoši
ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2020.gada 9.maijam. Tās laikā notiks Ausekļa ielas pārbūves būvdarbi, Pasta ielas un tai pieguļošo šķērsielu pārbūves būvdarbi, kā arī dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187 pārbūve par viesnīcu.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partneri piedalās 2 komersanti - SIA “Selko” un SIA “Tehprojekts”.  Atbilstoši šo uzņēmēju vajadzībām un ražošanas jaudām projekta ietvaros tiks izbūvēts jauns elektroapgādes pieslēgums Ausekļa ielā 1, Jēkabpilī.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 3 869 492,75. Kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR 3 573 591,61, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - EUR 2 917 066,55 un valsts budžeta dotācija pašvaldībām - EUR 127 056,38. Pašvaldības finansējums attiecināmajiem izdevumiem - EUR 381 169,13. Privātais attiecināmais finansējums - EUR 148 299,55. Savukārt projekta kopējie neattiecināmie izdevumi EUR 295 901,14 apmērā.

31.08.2018.