Statuss:
Realizācijā esoši
foto

ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 šajā mācību gadā viens no galvenajiem uzdevumiem ir darbs ar izglītojamo vecākiem.

Lai atbalstītu pedagogus karjeras konsultantus šajā, ne vieglajā uzdevumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra, organizē attālināti pedagogiem karjeras konsultantiem profesionālās kompetences pilnveides A programmu „Karjeras attīstības atbalsta soļi darbā ar izglītojamo vecākiem”. Paplašinot savu profesionālo kompetenci pirmajā mācību dienā piedalījos arī es.

Lektores Mg. ed. Ilutas Krūmiņas vadībā mācību atvēlētais laiks pagāja nemanot. Strukturēta, noderīga informācija, piepildīta ar praktiskiem piemēriem no lektores un pašu dalībnieku pieredzes. Sniegta dziļāka izpratne par mūžizglītības nozīmi un nepieciešamību mūsdienās. Saņemti noderīgi materiāli par pieaugušo izglītības iespējām. Atbalsta materiāls - infografika jāizmēģina praktiskā darbībā - individuālajā sarunā ar izglītojamā vecāku, lai informētu par izglītības iespējām un motivētu iesaistīties pieaugušo izglītībā. Gaidu otro apmācības dienu, kad varēsim savstarpēji dalīties pieredzē par individuālo sarunu un tikties ar lektoru Mg. ed. Jāni Pāvulēnu.

Paldies VIAA par iespēju piedalīties mācībās!

Rakstu sagatavojas: Ilona Golovceva, pedagoģe - karjeras konsultante