Statuss:
Realizētie
ERAF

Lai veicinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un palielinātu pakalpojumu pieejamību, projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā” ietvaros, tika atjaunotas divas  pirmsskolas izglītības iestādes- Jaunā ielā 43 un Meža ielā 9. Projekta īstenošanas rezultātā pirmsskolas izglītības iestādes varēs apmeklēt par 370 bērniem vairāk, samazinot rindu vairāk nekā par 50%, tādējādi sekmējot vairāk nekā 700 personu – bērnu vecāku nodarbinātību.

Projekta īstenošanas ilgums ir 18 mēneši un kopējās investīciju izmaksas sastāda 1 228 205,97 LVL.  ERAF līdzfinansējuma kvota ir 898 824,76 LVL.
Projekts paredz pozitīvu ietekmi uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ģimenēs, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni. Projekta iecere paredz arī darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, veicinot ģimenes locekļu iespējas iekļauties darba tirgū, kā rezultātā pieaugtu labklājības līmenis ģimenēs. Projekta aktivitātes tiks īstenotas, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.