Statuss:
Realizācijā esoši
ielu apgaismojums
logo

 

Projekts Nr. EKII-7/20 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā”

Projekta mērķis ir veikt esošo gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem ar viedo vadību Jēkabpils novada Viesītes, Aknīstes un Salas pagasta ielās un publiskās teritorijās, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un enerģijas patēriņu Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā.

Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi Jēkabpils novada pašvaldības apgaismojuma infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības bilancē. Jēkabpils novada publiskajā apgaismojumā pēdējo gadu laikā tiek uzstādīti energoefektīvāki apgaismes ķermeņi, tiek plānota un ieviesta viedās sistēmas publiskā apgaismojuma vadība. Šo gadu laikā pašvaldība ir meklējusi dažādus risinājumus, lai veiktu apgaismojuma sistēmas atjaunošanu un modernizāciju. Ir piesaistīti gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan arī, izmantojot ALTUM finansēto energopārvaldības eksperta (ESKO) modeli, īstenots ielu apgaismojuma modernizācijas projekts, nomainot vairāk kā 1900 ielu gaismekļus Jēkabpils pilsētā. Līdz ar to šī projekta realizācija būtu turpinājums iesāktajam darbam apgaismojuma uzlabošanā un resursu ekonomijā Jēkabpils novadā.

Projekta ietvaros tiks veikta esošo nātrija tipa gaismekļu demontāža un LED gaismekļu uzstādīšana. Projektā paredzēts īstenot šādas darbības: esošo gaismekļu demontāžu, LED gaismekļu montāžu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas un aizsardzības automātikas ierīču uzstādīšanu gaismekļiem. 

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: CO2 ietaupījums 48,15328 t CO2/gadā.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, tiks samazināts pašvaldības elektroenerģijas patēriņš, kas nepieciešams apgaismojuma nodrošināšanai, būs palielināts gaismekļu kalpošanas laiks. Iedzīvotājiem un satiksmes dalībniekiem tiks nodrošināta drošība diennakts tumšajā laikā, jo būs uzlabota apgaismojuma kvalitāte, kā arī uzstādītais LED apgaismojums būs videi draudzīgāks.

Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas 354723,60 EUR, tajā skaitā EKII (valsts budžeta apakšprogramma 33.02.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti") līdzekļi 248306,51 EUR. Projekta realizācijas laiks: 18 mēneši.

Jēkabpils novada pašvaldībā norit projekta Nr. EKII-7/20 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā” īstenošana. Projekta mērķis ir veikt Viesītes, Aknīstes un Salas pagasta ielu un publisko teritoriju esošo gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem ar viedo vadību, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un enerģijas patēriņu Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā.

Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi Jēkabpils novada pašvaldības apgaismojuma infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības bilancē. Jēkabpils novada publiskajā apgaismojumā pēdējo gadu laikā tiek uzstādīti energoefektīvāki apgaismes ķermeņi, tiek ieviesta viedās sistēmas publiskā apgaismojuma vadība. Ir piesaistīti gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan arī, izmantojot ALTUM finansēto energopārvaldības eksperta (ESKO) modeli, īstenots ielu apgaismojuma modernizācijas projekts, nomainot vairāk kā 1900 ielu gaismekļus Jēkabpils pilsētā. Šī projekta realizācija ir turpinājums iesāktajam darbam apgaismojuma efektivitātes uzlabošanā un resursu ekonomijā Jēkabpils novadā.

Projekta ietvaros notiks 663 esošo nātrija tipa gaismekļu demontāža un LED gaismekļu uzstādīšana, apgaismojuma līmeņa regulēšanas un aizsardzības automātikas ierīču uzstādīšana gaismekļiem. Šobrīd norit publiskā iepirkuma procedūra – atklātais konkurss JNP 2023/154/EKII "Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadību Jēkabpils novada Viesītes, Aknīstes un Salas pagasta ielās un publiskajās teritorijās", kurā pēc konkursa piedāvājumu saņemšanas un izvērtēšanas tiks slēgts līgums par gaismekļu un regulēšanas sistēmas uzstādīšanu.

Projekta ietvaros uzstādītais LED apgaismojums kļūs ievērojami draudzīgāks videi nekā esošais – projekta kopējais izmērāmais mērķis ir CO2 ietaupījums, kas plānots 48,15328 t CO2/gadā.

Īstenojot projekta aktivitātes, tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš un palielināts gaismekļu kalpošanas laiks, iedzīvotājiem un satiksmes dalībniekiem nodrošināta drošība diennakts tumšajā laikā, jo būs uzlabota apgaismojuma kvalitāte.

Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas 354723,60 EUR, tajā skaitā EKII (valsts budžeta apakšprogramma 33.02.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti") līdzekļi 248306,51 EUR. Projekta realizācijas laiks: 18 mēneši.

Publicēts: 06.09.2023.