Statuss:
Realizētie
Eiropas sociālais fonds

08.02.2016.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2015.gada 14.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/001 ,,Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā’’ īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim, par kopējo summu 46666,00 EUR, kur 85% ir ERAF finansējums un 15% Valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis ir izveidot Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un palielināt darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Savienības fondu administrēšanas kapacitāti, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Irēna Pastare
Projektu koordinatore
Attīstības un investīciju nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība