Statuss:
Realizētie
Nacionālais attīstības plāns 2020

SIA “ Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis šī gada 26. martā parakstīja  ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu , kurā vienojās par kārtību projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai ” īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai. Projekta kopējie izdevumi plānoti 1 425 248,09 euro, no kuriem   Kohēzijas Fonda finansējums 1 128 825, 00 euro, SIA “ Jēkabpils autobusu parks” finansējums 296423,09 euro. Projekta ietvaros 2018. gadā paredzēts iegādāties 7 videi draudzīgus autobusus, kas būs darbināmi ar saspiesto dabas gāzi.

Pēc iepirkumu veikšanas, SIA “Jēkabpils autobusu parks” šī gada 22.jūnijā noslēdza līgumu ar AS “Balti Bussi Grupp” par septiņu jaunu, ar saspiesto dabasgāzi darbināmu  SOR markas autobusu iegādi. Tie tiks iegādāti programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" ietvaros”, projekta līguma nr.4.5.1.2/17/I/003.

Autobusi tiks izmantoti pasažieru pārvadājumiem  Jēkabpils pilsētas maršrutos.  Tajos būs ērtāka  iekāpšana, jo salona priekšas un vidus zonā tiem būs zemā grīda. Autobusa vidusdaļā paredzēta vieta invalīdiem ar siksnu ratiņu nostiprināšanai. Pasažieru labākam informatīvajam nodrošinājumam kalpos salonā izvietotais informācijas displejs pieturvietu attēlošanai, bet elektroniskais maršruta rādītājs šiem autobusiem būs saskatāms gan autobusa priekšā, gan sānā, gan  aizmugurē. Pasažieru aptaujā vairāki pasažieri bija norādījuši, ka pilsētas maršrutos būtu jānosauc pieturas, jo daudzi iebraucēji nepārzina pilsētu un autobusu  maršrutus.   Jaunajos autobusos tagad būs iespējams pieturvietu nosaukumu atskaņot arī  audio formātā.

Satiksmes un pasažieru drošības labad autobusi būs aprīkoti ar  četrām videokamerām, no kurām viena būs vērsta braukšanas virzienā, otrā apvienota ar monitoru pie vadītāja ar atpakaļ skata kameru uz salonu. Trešā kamera pie durvīm nodrošinās redzamību maksājumu zonā, bet ceturtā – salona aizmugurē.

Autobusu vadītāja darbu komfortablāku nodrošinās sēdeklis ar pneimatisko atsperojumu un pagalvi, trīs punktu drošības josta un  roku balsti sēdekļa sānos. Jaunas iemaņas no vadītājiem prasīs telemātikas sistēma, kas uzkrās autobusa vadīšanas stila parametru pārskatus, kontrolēs degvielas patēriņu un veiks citas funkcijas.

Informāciju par projekta īstenošanu skatīt: https://www.jekabpilsap.lv/