Statuss:
Realizācijā esoši
Autobuss
Kohēzijas fonda logo

Projekti ir iepriekš īstenotā projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai” turpinājums. Arī šie abi projekti tiek īstenoti ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros; projektu līgumi Nr.4.5.1.2/20/I/001 un Nr.4.5.1.2/21/I/001. Līdzās jau iepirktajiem septiņiem videi draudzīgiem autobusiem, šajos projektos  plānots iegādāties vēl trīs videi draudzīgus autobusus , kuru dzinējus darbinās saspiestā dabas gāze un aprīkojums būs līdzvērtīgs jau iegādātajiem septiņiem pilsētas satiksmes autobusiem. 

Informāciju par projektu īstenošanu skatīt  SIA “Jēkabpils autobusu parks” tīmekļa vietnē: https://www.jekabpilsap.lv/