Statuss:
Realizētie
Viedais sols Aknīstē

logo

Projekta Nr. un nosaukums:  Viedā sola uzstādīšana Sēļu parkā Aknīstē”, nr. 21-05-AL24-A019.2201-000002

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Atbalsta pasākums: “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieeja)

Īstenošanas laiks: no 2021.gada 18. marta līdz 2021.gada 31.decembrim

Īstenošanas vieta: Aknīste, Sēļu parks, Skolas iela 2b.

Projekta mērķis - pilnveidot ekotehnoloģiju infrastruktūru Aknīstes novadā

Aktivitātes: viedā sola, kura komplektācijā ietilpst roku balsts un atzveltne, vairāki USB ātrie
lādētāji, gaisa kvalitātes sensori, trokšņa sensors, Wi-fi savienojums, sēdekļu apsildes sistēma, LCD displejs uzstādīšana publiski pieejamā vietā: Aknīstē, Sēļu parkā, Skolas ielā 2b.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 4987,98

ELFLA līdzfinansējums (EUR) 4498,18

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 489,8

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm