Birži 12
Dienas aprūpes centrs "Birži", Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads

Dienas aprūpes centrs “Birži” ir Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Dienas aprūpes centra pakalpojums nodrošina dienas laikā personas sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu, kā arī atbalstu personai un tās likumiskajam pārstāvim sociālo problēmu risināšanā.

Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu ir pilngadīgai personai ar viegliem, vidēji smagiem vai smagiem gadīga rakstura traucējumiem un noteiktu I vai II grupas invaliditāti.

Lai saņemtu dienas aprūpes centra pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu piešķir uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam dienas aprūpes centra pakalpojuma periodam, personai var atkārtoti piešķirt pakalpojumu pēc attiecīgo Ministru kabineta noteikumos noteikt dokumentu iesniegšanas.

Dienas aprūpes centra pakalpojums (izņemot ēdināšanas pakalpojumu) tiek sniegts bez maksas.

Dienas aprūpes centra pakalpojums tiek sniegts darba dienās.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Olga Jeršova

Dienas aprūpes centra "Birži" vadītāja - Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214
olga.jersova [at] jekabpils.lv