Grupu māja “AKNĪSTE” ir Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība.

          Grupu mājas pakalpojums nodrošina mājokli, diennakts uzraudzību, personas pašaprūpes un sociālo prasmju korekciju un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu mājā.

          Tiesības saņemt grupu mājas pakalpojumu ir pilngadīgai personai ar viegliem, vidēji smagiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem un noteiktu I vai II grupas invaliditāti, kurai:

  • Ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • Beidzies sociālās rehabilitācijas kurss pusceļa mājā un persona ir piemērota dzīvē grupu mājā.

Lai saņemtu grupu mājas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ja personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā vai tās pēdējā konstatējamā atrašanās vieta bija Jēkabpils novada pašvaldība un viņai ir iespēja nomainīt pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pret grupu mājas pakalpojumu, iesniedz Sociālajā dienestā Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus.

Grupu mājas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam grupu mājas pakalpojuma periodam, personai, pēc Ministru kabineta noteikumos noteikto dokumentu iesniegšanas, var pagarināt piešķirtā pakalpojuma termiņu uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem.

Grupu mājas pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Oļesja Mokrjakova

Grupu mājas "Aknīste" un Sociālās aprūpes centra "Atelpa" vadītāja
olesja.mokrjakova [at] jekabpils.lv

Ieva Buceniece

Sociālais rehabilitētājs - Skolas iela 9A, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208
ieva.buceniece [at] jekabpils.lv