Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētā personām.

Svētku pabalstu politiski represētai personai, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem, piešķir, sagaidot:

  • Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu (4.maiju);
  • Latvijas Republikas proklamēšanas dienu (18.novembri).

Svētku pabalstu pieprasāms divas reizes gadā, no 1.aprīļa līdz 20.jūnijam un no 1.oktobra līdz 20.decembrim.

Svētku pabalsta apmērs ir 120 euro kalendārajā gadā - 60 euro sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 60 euro sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.

Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības vai Otrā pasaules kara dalībnieka apliecība.

Iesniegums pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis +371 65207090).