Mēnešalga:
1140 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 45, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000024205) iestāde - Jēkabpils novada Bāriņtiesa (reģistrācijas Nr.40900038063) izsludina konkursu uz Jēkabpils novada Bāriņtiesas psihologa amatu  (darba pienākumi veicami visā Jēkabpils novada teritorijā):

Galvenie pienākumi:

1. Veikt klienta psiholoģiski konsultatīvo darbu (individuāla konsultēšana, grupu konsultācija).

2. Sniegt rekomendācijas klientam (klienta piederīgajiem, citiem speciālistiem).

3. Sniegt psiholoģisko palīdzību krīžu un traumu gadījumos.

4. Veikt psiholoģisko izpēti.

5. Sagatavot dokumentus Bāriņtiesas lietu tālākai virzībai un iesniegšanai trešajām personām.

6. Pārstāvēt Bāriņtiesu valsts un pašvaldību iestādēs atbilstoši savai kompetencei un pilnvarojumam.

7.Sniegt skaidrojumus un konsultācijas Bāriņtiesas darbiniekiem saistošajos jautājumos.

Prasības pretendentam un kompetences:

  1. Maģistra grāds psiholoģijā (var būt pēdējā kursa students).
  2. Reģistrs Psihologu reģistrā, vēlams sertifikāts specialitātē vai noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu.
  3. Valsts valodas prasme, vēlama krievu valodas prasme sarunvalodas līmenī.
  4. Prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB).
  5. Labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā.
  6. Vēlamas zināšanas darbam ar bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju.
  7. Izpratne par Bāriņtiesas pamatfunkcijām.

Iesniedzamie dokumenti:

 

1. Dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae).

2. Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

3. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā).

4. Pašnovērtējums par jebkurām no Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodas apguvei.

5. Apliecinājums, ka nepastāv ierobežojumi veikt noteikto amatu.

6. Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai var gūt pārliecību par kandidāta atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

 

Atalgojums atbilstoši noteiktajam amata līmenim līdz 1140 eiro.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 24.septembrim Jēkabpils novada Bāriņtiesā personīgi vai nosūtīt uz adresi Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta adresi barintiesa@jekabpils.lv.

Pretendentiem jāpiesakās līdz