Kalna pagasts
Sanāksmes informatīvais plakāts

2023. gada 27. oktobrī plkst. 18.00 Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes mazajā sēžu zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, notiks īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Klaucānu un Priekulānu ezeri” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.  

Plānu izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2023. gada 3. novembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Jurim Somam: juris.soms@du.lv, tālr. 29295432.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Daugavpils Universitātes īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Klaucānu un Priekulānu ezeri” (projekta Nr.1-08/47/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Sanāksmes programma
18:00 - 18:05    Sanāksmes atklāšana. Daugavpils Universitātes pārstāvis.
    
18:05 - 18:20    Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis. 
    
18:20 - 18:35    Par dabas lieguma “Klaucānu un Priekulānu ezeri” esošo stāvokli un problemātiku. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.
    
18:35 - 19:00    Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Klaucānu un Priekulānu ezeri”. Daugavpils Universitātes pārstāvis.
    
19:00 - 20:00    Diskusija par ierosinājumiem, iedzīvotāju vēlmēm un teritorijas apsaimniekošanas iespējām nākotnē.

logo LVAF

    

Papildus informācija:     
Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona: Juris Soms    
e-pasts: juris.soms@du.lv