Sports Viesītes pagasts
Titulbilde

2023. GADA SPININGOŠANAS SACENSĪBAS NO LAIVĀM VIESĪTES EZERĀ

NOLIKUMS

 

1. Sacensības tiek organizētas ar mērķi:

Popularizēt makšķerēšanu kā aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, vaļasprieku, atpūtu un sportu, noteikt labākos sportistus spiningošanā, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp makšķerniekiem.

2. Organizators:

 • Jēkabpils novada Attīstības pārvalde, Reģ. Nr. 90000024205
 • Atbildīgais par sacensību norisi un galvenais tiesnesis Zigurds Adamovičs (t. 20350527)

3. Sacensību laiks, vieta un norise

 • Sacensības notiek Jēkabpils novadā, Viesītes pagastā, Viesītes ezerā 2023. gada. 29. oktobrī.
 • Pulcēšanās un laivu ielaišanas vieta- Kempings “Pērlīte”
 • Sacensību reģistrācija un laivu ielaišana 7:00-8:00
 • Sacensību laiks 8:30-15:00
 • Apbalvošana 16:00

4. Noteikumi

 • Sacensību dalībniekiem klāt ir jābūt derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei.
 • Sacensības notiek vienā grupā komandu vērtējumā, komandā 1-2 dalībnieki.
 • Sacensības notiek pēc principa ķer, nofotografē, atlaid, tādēļ dalībniekiem nepieciešama aplikācija WhatsApp.
 • Zivis tiek ķertas spiningošanas tehnikā, vienam makšķerniekam vienlaicīgi izmantojot vienu spiningu, kas aprīkots ar mākslīgo ēsmu, velcēšana un eholotes izmantošana ir aizliegta.
 • Sacensību ieskaitē tiek ņemtas zivis- asari, līdakas un zandarti, kas sasniegušas noteikto pieļaujamo izmēru- līdakas 50cm, zandarti 45 cm un asari sākot no 15 centimetriem.
 • Spiningošana notiek no laivas izmantojot airus, elektrodzinējus vai iekšdedzes dzinējus Katram dalībniekam jābūt vestei vai riņķim vai gaisa spilvenam,  kā arī atpūtas kuģa vadītāja apliecībai ja motora jauda pārsniedz 3,7 Kw . Bez drošības līdzekļiem startēt aizliegts.
 • Sacensībās uzvar komanda ar vislielāko zivju kopgarumu.
 • Aizliegts izbraukt krastā, pietauvoties sauszemei vai divām laivām kopā, izņemot galējas nepieciešamības gadījumā, ja saņemta galvenā tiesneša atļauja.
 • Loma izmērs, ja tas atbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, noapaļojams pilnos cm sākot no minimālā pieļaujamā izmēra, piemēri, asaris 16.4 cm - tiek noapaļots uz leju un reģistrēts, kā 16 cm, savukārt asaris 16.5 cm – tiek noapaļots uz augšu un reģistrēts kā 17 cm. Savukārt līdaka 49,9 cm netiek apaļota un ieskaitē netiek pieņemta.
 • Zivs tiek mērīta no tās purna līdz astes garākai izstieptai spurai, zivij brīvi atrodoties uz mērlineāla
 • Sacensības notiek ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 800, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.

5. ZIVS REĢISTRĀCIJA PROTOKOLĀ, FOTOGRAFĒŠANA UN TO IESNIEGŠANA

Aplikācijā WhatsApp uz organizatora norādītu tālruņa numuru, jāiesniedz viena zivs fotogrāfija un video ar zivs atlaišanu, kura atbilst šādiem kritērijiem:

 • fotogrāfija – zivs nofotografēta uz organizatora piešķirtā lineāla tā, lai skaidri redzams zivs garums un skaitļi uz lineāla kā arī organizatora piešķirtais dalībnieka numurs (zivs purnam jābūt atbalstītam pret lineāla atduri);
 • Fotogrāfijā ir jābūt skaidri un pilnībā redzamam zivs kreisajam sānam;
 • Nosūtot fotogrāfijas jānorāda zivs suga un garums centimetros;
 • Katru fotogrāfiju drīkst iesūtīt tikai vienu reizi;
 • Zivs fotogrāfijas jānosūta ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pēc zivs izcelšanas no ūdens;
 • Ja iesūtītā loma fotogrāfija atbilst noteiktajiem kritērijiem, tiesnesis tās ieskaita. Ja iesūtītā fotogrāfija, neatbilst kādam no noteiktajiem kritērijiem, tiesnesis tās neieskaita bez paskaidrojumiem. Tiesnešu lēmums ir neapstrīdams;
 • Pēc zivs nofotografēšanas jānosūta video ar zivs atlaišanu;
 • Pēc sacensību beigām tiesnesim jānodod protokola oriģināls, kurā fiksētas noķerto zivju sugas, izmērs un ir sportista paraksts;
 • Pēc zivs nofotografēšanas tā saudzīgi jāatlaiž.

6. Pieteikšanās

 • Sacensībās piedalās makšķernieki no Jēkabpils novada , kā arī no citiem Latvijas novadiem.
 • Sacensībās obligāti nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 20350527 vai sūtot uz e-pastu zigurds.adamovics@jekabpils.lv. Pieteikšanās līdz 25. oktobrim.

7. Apbalvošana

 • Sacensībās tiek apbalvotas komandas 1.-3. vietu ieguvējas, kuras noķērušas vislielāko zivju kopgarumu
 • Dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un papildus balvām no Baro.lv, NGT Latvia un veikala Asars

8. Papildinformācija.

 • Sacensību organizators nodrošina dalībniekus ar lineāliem.
 • Sacensību organizācijas izdevumus sedz Jēkabpils novada Attīstības pārvalde.
 • Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija.
 • Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību, drošību pie ūdeņiem un noteikumu ievērošanu, ko apliecina ar savu parakstu protokolā. Bērni drīkst spiningot tikai pieaugušo klātbūtnē.
 • Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
 • Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.
 • Vienāda zivju kopgaruma gadījumā par uzvarētāju kļūst garākās zivs ieguvējs.

 

Pasākumu atbalsta  veikals Asars, NGT Latvia, Baro.lv un Kempings “Pērlīte”.

Galvenais tiesnesis Zigurds Adamovičs