Informācija presei Pašvaldība Izglītība
Jēkabpils Mūzikas skolas kolektīvs

6.jūnijā Jēkabpils novada pašvaldība par augstiem sasniegumiem sumināja Jēkabpils novada izglītojamos un viņu pedagogus pasākumā "Svētki izcilībai".
Paldies par teicamiem rezultātiem tika teikts valsts olimpiāžu uzvarētājiem, zinātniski pētniecisko darbu, interešu izglītības konkursu un festivālu, kā arī profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem, kuri kļuvuši par valsts un starptautisko konkursu laureātiem. Kopumā tika sumināti vairāk nekā 150 skolēni un 53 pedagogi. Skolēnus un  pedagogus sveica vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, izpilddirektors Uldis Skreivers, kā arī Izglītības pārvaldes pārstāvji. Pasākumā ar skaistiem priekšnesumiem iepriecināja Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra kolektīvi "Supermeitenes", vadītāja Iveta Januševska un DA Pastalnieki, vadītāja Aija Rūliete.
Sirsnīgi pateicamies skolēniem, pedagogiem par ieguldīto darbu! Un paldies ģimenēm, kuras ik dienu palīdz un atbalsta savus bērnus ceļā uz panākumiem! 

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa