zīmēti dārzeņi bļodā uz zaļgana fona ar tekstu

2022. gada 30. maijā plkst. 14.00 Viesītes jauniešu telpās projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Jēkabpils novada Viesītes pilsētā un Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagastos” Nr. 9.2.4.2/16/I/016 ietvaros tiks organizēta lekcija “Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nozīme ikdienā”.

Veselīga uztura pamatprincipi ir dažādība, sabalansētība, mērenība. Veselīgs uzturs piegādā cilvēkam enerģiju un uzturvielas tādā daudzumā, lai apmierinātu vesela cilvēka vajadzības konkrētajos darba, vides un dzīves apstākļos. Veselīgs uzturs kopā ar fizisko aktivitāti ir lielisks veids, kā saglabāt labu veselību visas dzīves laikā. Aicinām apmeklēt lekciju un spert pirmos soļus ceļā uz veselīgu, enerģisku un kvalitatīvu dzīvi!

Lekciju tēma par veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā. Lekcijas garums ~ 45min gan praktiskās, gan teorētiskas zināšanas. Lekciju vadīs sertificēta uztura speciāliste Gundega Rudzīte ‐ Aņiščenko.

Lekcijas mērķauditorija – novada iedzīvotāji, bez vecuma ierobežojuma. Lekcija iedzīvotājiem tiek piedāvāta bezmaksas. Kopā par tēmu plānotas 2 lekcijas, nākamā tiks aizvadīta 2022.gada 20.septembrī.

Pasākuma laikā var tikt filmēts un fotografēts. Materiāli informatīvā nolūkā var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvajos vai citos sociālajos tīklos