Informācija presei Pasākums Senioriem Sports
Jēkabpils stadions

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un regulāru fizisko aktivitāti,Jēkabpils iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties vingrošanas nodarbību cikliem projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) veselības veicināšanas pasākumā "Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās ".

Pasākuma mērķis – organizēt vingrošanas nodarbību ciklus grupās pieaugušajiem Jēkabpils iedzīvotājiem, motivējot viņus aktīvam dzīvesveidam un mudinot veikt fiziskās aktivitātes ikdienā, paaugstinot viņu pašvērtējumu un ticību saviem spēkiem uzlabot un uzturēt labu veselību. Nodarbību laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar dažādiem vingrojumiem, kuri veicami ikdienā veselības veicināšanas nolūkā, un apmācīti, kā pareizi veikt vingrojumus, iekļaujot apmācībā arī vingrojumus, kuros tiek izmantoti dažādi palīgrīki. Tiks pievērsta uzmanība tam, lai vingrojumos tiktu iesaistītas visas muskuļu grupas, apmācot dalībniekus, lai viņi varētu turpmāk patstāvīgi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm vai arī doties uz sporta klubu, lai turpinātu fiziskās aktivitātes. Tiks izskaidrota vingrojumu nozīme un pievērsta pastiprināta uzmanība tam, lai dalībnieki pareizi izpildītu vingrojumus. Vingrojumi tiks piemēroti attiecīgās mērķgrupas specifikai.

Jūnija nogalē jau tika uzsāktas vingrošanas nodarbības divām grupām, kopumā paredzētas katrai grupai 10 nodarbības, bet vingrošanai vēl aicinām pieteikties arī jūlija sākumā:

  • Iedzīvotāji vecuma grupā 64+(senioru). Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā trešdienās un piektdienās;
  • Iedzīvotāji vecuma grupā līdz 63 gadu vecumam. Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā otrdienās un piektdienās.

Nodarbības notiks Jēkabpils stadionā Brīvības ielā 289, katras nodarbības ilgums - 60 minūtes.

Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Aleksandra Krūmiņa.

Iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu uz tālruni 28748559. Dalībnieku skaits vienā vingrošanas grupā ir ierobežots – 12 cilvēki, nodarbības apmeklēt var tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un dalība grupā tiks nodrošināta rindas kārtībā.

Dalībniekiem nepieciešams ērts apģērbs, piemērots vingrošanas nodarbībām brīvā dabā, vēlams paņemt līdzi ūdeni padzerties. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā nodarbības notiks stadiona tribīnēs.

Atgādinām, ka, apmeklējot nodarbības, obligāti jāievēro zemāk esošie noteikumi:

  • neapmeklē nodarbības, ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes,
  • ievēro 2 m distanci no citiem nodarbību apmeklētājiem,
  • ierašanās uz nodarbību tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās,
  • jāizvairās no drūzmēšanās, ierodoties un pametot nodarbību,
  • nodarbības apmeklēt nevar, ja uz personu attiecas pašizolācijas, izolācijas vai karantīnas nosacījumi,
  • izvērtē savu veselības stāvokli, pirms apmeklē nodarbību,
  • nodarbību vadītājs ir tiesīgs atteikt nodarbību personai, kas nav ievērojusi noteikumus.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.