Saukas pagasts Viesīte Viesītes pagasts
Informatīvs plakāts par tikšanos Secē

27. oktobrī, plkst. 13.00 Seces kultūras centrā Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Aizkraukles un Jēkabpils novadu pašvaldībām aicina iedzīvotājus un novada uzņēmējus uz tikšanos, lai informētu par Sēlijas militārā poligona attīstību un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem.

Tikšanās laikā Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, Nacionālo bruņoto spēku un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra pārstāvji informēs klātesošos par plānošanas procesa virzību un tuvākajā laikā iecerētajiem darbiem Sēlijas poligona attīstībā, kā arī novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs iespēja uzdot jautājumus.

Informējam, ka pasākuma norise tiks fotografēta un fotogrāfijas izmantotas tā atspoguļošanai Aizsardzības ministrijas, Aizkraukles un Jēkabpils novadu informatīvajos kanālos.  

Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrija ir pieņēmusi lēmumu veidot jaunu militāro poligonu Aizkraukles un Jēkabpils novadu teritorijā, lai stiprinātu valsts aizsardzības spējas un nodrošinātu NATO sabiedroto spēku pastāvīgu klātbūtni Latvijā.

26. jūlijā Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, Nacionālo bruņoto spēku un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra pārstāvji Daudzevā un Viesītē tikās ar Aizkraukles un Jēkabpils novadu domju, pagasta pārvalžu, zemnieku saimniecību, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar militārā poligona izveides plāniem un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem. Tā kā jauno militāro poligonu plānots veidot latviešu vēsturiskās zemes Sēlijas teritorijā, tikšanās laikā Daudzevā no iedzīvotāju vidus izskanēja ierosinājums poligonam piešķirt nosaukumu “Sēlijas militārais poligons”, kas tika atbalstīts no Aizsardzības ministrijas puses.

 

Iedzīvotāju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai!

27. oktobrī, plkst. 13.00 Seces kultūras centrā Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Aizkraukles un Jēkabpils novadu pašvaldībām aicina iedzīvotājus un novada uzņēmējus uz tikšanos, lai informētu par Sēlijas militārā poligona attīstību un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem.

Lai pēc iespējas rastu atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem, iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt savus jautājumus uz info@aizkraukle.lv. Pasākuma laikā tiks sniegtas atbildes gan uz iesūtītajiem jautājumiem, gan arī tiem, kas radīsies tikšanās laikā.

Tikšanos varēs vērot tiešsaistē Aizsardzības ministrijas Facebook lapā: www.facebook.com/Aizsardzibasministrija.

Saskaņā ar Sēlijas militārā poligona izveides plānu Aizsardzības ministrija plāno pārņemt 81 zemes vienību 1034,40  hektāru platībā, kuros turpmāk nevarēs veikt saimniecisko darbību. Atsavināšanas process notiks pakāpeniski, pa kārtām, ņemot vērā plānoto poligona attīstību, kas tiks īstenota atbilstoši speciālam likumam.

Lai pārliecinātos, vai novadu iedzīvotājam piederošais zemes īpašums atrodas plānotajā Sēlijas militārā poligona teritorijā, aicinām līdz 2022. gada 1. decembrim sazināties ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru pa tālruni 26177070 darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Informācija par Sēlijas militārā poligona izveidi ir pieejama:  www.mod.gov.lv/lv/selijas-militarais-poligons